Billund Builds

Et bud på fremtidens læringsmiljø

Billund Builds er et seriøst bud på fremtidens læringsmiljø, hvor børn og voksne lærer sammen... Og dermed af hinanden. 

Engang var Billund Builds en emneuge med et fælles tema på tværs af Billund Kommunes skoler og daginstitutioner. Nu er Billund Builds også en metode til reel samskabelse med børn Hele året rundt. 

Temaet kan variere, og være alt fra naturen, verdensmål, sikker trafik, klimakrisen, venskaber, den skæve kærlighed, den store kunst og meget mere.

Men metoden er den samme. Samskabelse. Hvilket betyder at man på en legende måde, hvor der både er plads til at undersøge, undre sig og fordybe sig, afprøve og eksperimentere, er sammen om at skabe noget af værdi – som man ikke kunne have gjort alene.   

På engelsk hedder det co-creation. På dansk betyder det at skabe løsninger sammen. Og i Billund Builds betyder det, at nogle gange er det børnene, der lærer, men lige så ofte de voksne.  

I CoC Playful Minds tror vi på, at børn, der er med til at skabe løsninger, får kompetencer og lyst til at tage medansvar - ikke blot for skolen eller familien, men for byen, landet og hele verden. 

Metoden skaber samarbejde på tværs af fagligheder, generationer og kulturer, fordi den bygger på respekt, grundlæggende nysgerrighed og ligeværd. Kort sagt, samskabelse handler om at tage børn mindst lige så alvorligt som voksne. Ikke kun i en uge. Ikke kun i Billund. Men hele året. Og i hele verden. 

Brug hjemmesiden til at blive klogere på samskabelse med børn, orienter jer i vores Toolbox for metoder til samskabelse, hent skabeloner og andre relevante materialer og dyk ned i evalueringen af tidligere Billund Builds forløb. 

Billund Builds er drevet af CoC Playful Minds i samarbejde med Billund Kommune og LEGO Fonden.

Historien

I 2020 var temaet i Billund Builds Skabende Verdensborgere. Børn fra alle Billunds skoler var med til at definere, hvad en skabende verdensborger er for en størrelse. Temaet blev udforsket og udfoldet lokalt i alle Billunds dagtilbud og skoler fra efteråret 2019 til sommeren 2020.  

I 2019 var temaet i Billund Builds Development. Temaet blev skabt og udvalgt i fællesskab mellem børnehave- og skolebørn i Billund Kommune. Temaet "udvikling" blev i løbet af uge 5 udforsket, og opbakningen til deltagelsen i Billund Builds var den største siden 2015. Over 4.000 børn og voksne fra kommunens skoler og dagtilbud var en del af Billund Builds Development, og i løbet af ugen blev der bl.a. arbejdet med personlig udvikling, lokalhistorisk udvikling, historisk udvikling, skoleudvikling, madens vej fra dyr til bord samt kroppens udvikling. Der var en bevægelse over i den humanistiske tradition med fokus på designtænkning og børneperspektiver.

I 2018 var temaet i Billund Builds Nature. Tilgangen til temaet var problemorienteret og kreativ, hvor børnene var med i processerne fra idéudvikling til produktudvikling i en intensiv uge, hvor personale i både dagtilbud og skoler var stærkt inspirerede af 'engeneering'-processer og 'tinkering'. Resultatet blev et bredt spekter af projekter lige fra dyreliv til dyrkning af urtehaver i vinduer og genbrug af materialer, der ikke hører hjemme i naturen.

I 2017 var det fælles tema i Billund Builds Energy. De deltagende børn og voksnes fortolkninger over temaet spændte bredt fra kroppens energi og fysiske udfoldelse, over kædereaktioner og kinetisk energi til vind- og vandkraft. I 2017 var det fælles tema i Billund Builds Energy. De deltagende børn og voksnes fortolkninger over teamet spændte bredt fra kroppens energi og fysiske udfoldelse, over kædereaktioner og kinetisk energi til vind- og vandkraft. Projektugen var præget af den naturvidenskabelige STEM-tilgang: science, technology, engineering and mathematics.

I efteråret 2015 blev den første Billund Builds uge gennemført som pilotprojekt med temaet Billund Builds Music med hjælp fra forskere fra Tufts University, Boston, USA, og studerende fra Aarhus UniversitetForskellige musikere og kunstnere deltog med inspiration til, hvordan forskellige musikinstrumenter lyder og kan spille sammen. Det inspirerede børnene til at gå på opdagelse. Alle medvirkende børn arbejdede med lyd, musik, lyrik, rytmer og selvfølgelig med at skille og bygge instrumenter – og spille på dem. 

Billund Builds temaer gennem årene

2021-2022

FN's Verdensmål - Børn skaber verden

2020

Skabende Verdensborgere

2019

 Development 

2018

 Nature

2017

 Energy

2015

Music

Kontakt os