Playful Hub Co-work

Et unikt iværksættermiljø

Gennem Playful Hub tilbyder CoC Playful Minds dig muligheden for at blive en del af et helt særligt innovationsmiljø. Det henvender sig primært til iværksættere inden for leg og læring, som ønsker at udvikle innovative produkter og services til og i samskabelse med børn.

Gennem hubben kan vores virksomheder få sparring af erfarne mentorer, blive inspireret og få adgang til viden gennem andre virksomheder i hubben, som f.eks. CoC Playful Minds, LEGO Ventures og andre eksperter, forskere, fagprofessionelle og øvrige, der kommer i huset - alle med en passion for leg, læring og samskabelse med børn.

Udover spændende faciliteter, møderum og synlighed på interne og eksterne skilte, får medlemmer af hubben gratis adgang til vores 5 dages facilitatorakademi med fokus på samskabelse med børn.

Playful Hub skal skabe de bedste rammer for at mødes, arbejde og dele viden om leg, læring og samskabelse med børn. Det kræver et åbent miljø, der er baseret på tillid, gensidig respekt og imødekommenhed.

 

Som medlem får du bl.a. adgang til: 

 • Kreativt, veludstyret og moderne kontormiljø. 

 • inspirerende netværksmøder, udviklende kompetenceløft i form af masterclasses og forløb på Facilitator Akademiet.

 • Kollegaskab med andre iværksættere og virksomheder i Playful Hub.

 • Sparring med bl.a. erfarne business coaches, øvrige virksomheder i Playful Hub og eksperter indenfor leg og læring.

 • Viden om samskabelse med børn samt konkrete metoder til at facilitere samskabende processer. 

 

 

 

 • UDFOLD LISTEN OVER SERVICEYDELSER I PLAYFUL HUB

  900 kr. pr. mdr. (450 kr. for studerende)

   Du får:

  • En fast arbejdsstation i et kreativt og åbent miljø
  • Fri adgang til workshop-, møde- og konferencefaciliteter
  • Sparring på samskabelse med børn og forretningsudvikling
  • 1:1 coaching med erfarne mentorer fra netværket
  • Fri adgang til CoC Playful Minds Facilitator Academy
  • Matchmaking med relevante aktører i vores nationale og internationale netværk inden for leg, læring og samskabelse med børn
  • 5 masterclasses med fokus på børneorienteret innovation
  • Automatisk medlemskab af Playful Hub Network
  • 4-6 årlige netværksmøder med fagligt og socialt indhold
  • Adgang til CoC Playful Minds-værktøjer og viden om samskabelse med børn
  • Fri adgang til Playful Hubs sociale og professionelle arrangementer
  • Eksponering på CoC Playful Minds' website
  • Eksponering af din virksomhed via skiltning
  • Justerbart hæve/sænke bord
  • Firma adresse
  • Flexible åbningstider
  • Fri WiFi (300 MBIT fibernet)
  • Fri kaffe og the
  • Gratis parkering

   Du giver:

  • Overholdelse af etiske og juridiske regler i forbindelse med samskabelse med børn
  • Børneattest
  • Vidensdeling med CoC Playful Minds og bidrag til miljøet efter aftale (forskning, mentorrolle, cases, praktiske opgaver osv.)

Kriterier

I Playful Hub fokuserer vi på virksomheder, der opfylder særlige kriterier. Vi ønsker at invitere organisationer ind i Playful Hub, der har:

Børn som målgruppe

Først og fremmest har vi fokus på virksomheder, der laver produkter eller services til børn, primært inden for leg og læring.

Vækstambitioner

Vi ønsker at huse virksomheder, som har vækstambitioner og som har fokus på at udvikle en sund forretning med innovative produkter.

Interesse for samskabelse med børn

Virksomheder i Playful Hub skal have et reelt ønske om inddrage børn ligeværdigt i udviklingen af nye produkter eller services til børn.

Fælles børnesyn

Samskabelse med børn sker i Playful Hub på en etisk forsvarlig måde, der altid tilgodeser også børnenes behov, udbytte og sikkerhed. Derfor er et ligeværdigt og respektfuld børnesyn og tilgang til samskabelse med børn et centralt kriterie for at være en del af Playful Hub.

Interesse i at være videnspartner til CoC Playful Minds

Som en del af Playful Hub er du med til at opbygge viden om samskabelse med børn sammen med CoC Playful Minds. Til gengæld for gode fysiske rammer, godt netværk og en lav husleje er et kriterie for at være lejer hos CoC Playful Hub, at du vil forpligte dig til at investere tid i at dele din viden med os. Det kan være ved at deltage i følgeforskning omkring samskabelse med børn, at agere mentor for unge iværksættere, at du deltager i en case, at CoC Playful Minds er med på sidelinjen i en session med børn eller andet. Det aftales individuelt.

Disse kriterier vil ved ansøgning om optagelse og løbende blive vurderet af CoC Playful Minds.

Hvis du gerne vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Louise eller Thomas og hvis du er på vores kanter, så stik endelig hovedet ind til en kop kaffe.

Husregler

Når du bliver en del af Playful Hub er der et sæt husregler, som alle forventes at efterleve for at sikre et godt og frugtbart arbejdsmiljø og fællesskab.

Miljøet i Playful Hub er baseret på:

 • Udvikling og innovation - Man kommer i Playful Hub for at ville udvikle sin forretning og tappe ind i den viden og de ressourcer som er at finde i miljøet

 • Gensidighed, hvor alle bidrager positivt til fællesskabet med deres styrker og kompetencer

 • Et åbent mindset, der er baseret på tillid og gensidig respekt

 • Et børnesyn, hvor børn tages alvorligt og anses som ligeværdige

 • En tilgang til samskabelse med børn, hvor etik, tryghed og sikkerhed altid er i centrum

 • Et arbejdsmiljø, hvor medlemmer tager hensyn til hinanden og sammen sørger for at der holdes orden i fællesområder

 • En venskabelig tone og imødekommenhed

Unikt miljø

Man kan på verdensplan, ikke finde et lignede innovationsmiljø, hvor virksomheder inden for leg og læring kan udvikle sin forretning sammen med andre virksomheder, forskere og i samskabelse med børn.

Dette gør Playful Hub til et unikt initiativ, ikke bare nationalt, men internationalt.

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at kontakte os med forslag, ideer eller blot et spørgsmål. 

Louise Fenger Kornum
Senior Incubator Manager, Playful Innovation

Thomas Aakjær Jensen
Senior Innovation Specialist

Se også