onsdag den 17. november 2021 kl. 09.00-15.30

Videnscamp: Børns positioner og deltagelsesmuligheder

En videnscamp for: Pædagogisk personale og ledelser i dagtilbud og grundskoler; forældre, virksomheder med fokus på børn som målgruppe og medproducenter; byplanlæggere; sundhedspersonale; organisationer der arbejder med børns perspektiver og deltagelsesmuligheder; alle med interesse for facilitering af samskabelsesprocesser med børn og fremme af børns motiverede deltagelse og forskellige positioner; alle med interesse for vidensproduktion med børn

 

Program

 

09.00     Ankomst, registrering, kaffe og te

09.30     Velkommen og Tjek ind v/ CoC Playful Minds

09.45     Filosofiske dialoger med børn: Hvordan kan det fremme børns perspektiver, deltagelse og motivation – og mange andre kloge betragtninger baseret på forsknings- og praksisviden v/ Caroline Schaffalitzky og Søren Sindberg Jensen, Syddansk Universitet. 

Vi prøver det også af: filosofisk dialog om børns deltagelsesmuligheder

11.00      Pause

11.15      Samskabende refleksioner om deltagelse. Faciliteret af Sara Bæklund Daugaard, Facilitator Akademiet i samskabelse med børn, CoC Playful Minds

12.15      Frokost

13.00      Pit-stop: Walk & Talk og videndeling: Hvad ved vi nu om børns positioner og deltagelsesmuligheder?

13.30      Børnesyn og deltagelsesbegrebet set fra et antropologisk forskningsfelt, suppleret med cases fra projektet ’Smag for livet’. v/ Susanne Højlund Pedersen, Aarhus Universitet

Vi prøver også deltagelse gennem en øvelse 

15.00      Pause

15.15      Pit-stop: hvad ved vi nu om børns positioner og deltagelsesmuligheder?

15.25      Tjek ud

15.30      Farvel og tak for i dag

 

Om oplægsholderne

Caroline Schaffalitzky er lektor og ph.d. i filosofi ved Syddansk Universitet. Caroline er grundlægger og leder af Filosofi i skolen ved Institut for Kulturvidenskaber. Hun forsker blandt andet i dialogisk undervisning i grundskolen, sprogstimulering samt filosofi med børn.

 

Søren Sindberg Jensen er ph.d. og post.doc ved Syddansk Universitet og forsker i inklusion af elever med etnisk og religiøs minoritetsbaggrund i grundskolen og krydsfeltet mellem dialogisk undervisning og interkulturel pædagogik. Han er også engageret i projekter i Filosofi i Skolen.

 

Sara Bæklund Daugaard har mange års praktisk erfaring med at udvikle og gennemføre innovative processer til og med børn i grundskolen og med at vejlede fagprofessionelle i innovative processer til børn. Siden 2018 har Sara været Master i Co-creation hos CoC Playful Minds, hvor hun har faciliteret mange samskabelsesforløb med og omkring børn samt udviklet et Facilitator Akademi i samskabelse med børn.

 

Susanne Højlund Pedersen er lektor og afdelingsleder for Antropologi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Susanne har forsket i barndomsforståelser, barndomstilblivelser og organisering af barndommen. Hun har de seneste år bevæget sig i et tværdisciplinært forskningsfelt omkring mad og smag. Her kobles flere felter: børn, digitale medier, bæredygtighed og oplevelser/fællesskaber omkring mad og smag.

  • Tidspunkt: onsdag den 17. november 2021 kl. 09.00-15.30
  • Sted: CoC Living Lab, Kløvermarken 35, 7190 Billund
  • Tilmelding:

    Tilmelding skal ske senest den 10. november