torsdag den 11. juni 2020 kl. 09.00 - 12.00

Vi kaster os ud i et virtuelt netværksmøde, som nogenlunde ligner det format, som I kender fra tidligere. Nemlig inspiration og viden fra en spændende oplægsholder og selvfølgelig tid til at møde og tale med nye og gamle legekammerater.

Play User Lab netværksmødet løber af stablen den 11. juni 2020 kl. 9.00-12.00. Denne gang sætter vi fokus på, hvad det er for en fremtid I står overfor. COVID-19 har udfordret virksomheder på deres omstillingsparathed samt stillet store krav til at være innovative og kreative. Tiden er til at finde ud af hvordan jeres slutbrugere, børnenes, nye hverdag kommer til at se ud, og hvordan fremtidens leg og læring ser ud, så I kan skabe produkter, der møder børnenes nye behov.

Til dette netværksmøde har vi inviteret den anerkendte fremtidsforsker og forfatter Anne Marie Dahl. Hun har forsket i mega trends og bliver ofte spurgt til råds, når det handler om fremtidens børn, familier og læring. Sammen med Anne Marie vil I få en forståelse for fremtidens børn (og forældre) samt for opfattelsen af leg og læring i fremtiden. I vil arbejde med metoden bag fremtidsscenarier, som en metode til strategisk dialog om fremtiden. Det skal gerne lede til, at I får inspiration til at kunne udvikle nye og relevante tilbud og bedre produkter.

Vi har tilrettelagt de 3 timer, så det bliver en vekselvirkning mellem oplæg og gruppearbejde, så I har mulighed for at dele viden og lære nye personer at kende. I vil indgå i dialog med hinanden og Anne Marie om: Hvilke lege tænder børn på i fremtiden? Hvilke ønsker har forældre og andre voksne omkring børnene? Hvad er leg og læring i fremtiden?

Mette Højgaard Jensen, grafisk facilitator og kendt fra Play User Lab, tegner et referat af mødet, som I får tilsendt efterfølgende.

  • Tidspunkt: torsdag den 11. juni 2020 kl. 09.00 - 12.00
  • Sted: Microsoft Teams
  • Tilmelding: