fredag den 05. februar 2021 kl. 08-16

Hele uge 5

FN's Verdensmål - Børn skaber verden

Det er temaet for 2021-2022, med mulighed for lokal fordybelse – som altid.

Formålet med temaet er:

  • At forlænge temaet Skabende Verdensborgere og styrke sammenhængen
  • At skabe mulighed for tematisk fokus i flere projektforløb, fag og forankring i læreplanstemaer i dagtilbud
  • At styrke børnenes deltagelse og læringer over tid
  • At skabe mulighed for bedre sammenhæng mellem Billund Builds og kerneopgaver
  • At lægge op til mere samarbejde og videndeling mellem fagprofessionelle
  • At skabe bedre vilkår for mere systematik i dokumentation, evaluering og læringer, fx gennem indikatorer og tegn på kompetencer
  • At være øvebane for samskabelse med børn og eksperimenterende, kreative, legende læringsmiljøer

Billund Builds bidrager til en kultur- og praksisudvikling i dagtilbud og skoler i Billund Kommune, der giver indhold og betydning til, hvad det vil sige at være Børnenes Hovedstad.

  • Tidspunkt: fredag den 05. februar 2021 kl. 08-16
  • Sted: Billund kommune
  • Tilmelding:

    Ingen tilmelding