Kreative og kritisk tænkende børn som reelle samskabere

CASE

Børn skal være reelle samskabere af egne liv og den verden de er en del af 

I det senest afsluttede Our World Academy forløb havde børnene fokus på FN’s 17 Verdensmål og Børnekonventionen. Hver workshop bestod af leg, filosofisk dialog, handlingsorienterede aktioner og samarbejde med relevante fagpersoner. Således fik børnene mulighed for at byde ind med deres perspektiver og løsninger på lokale og globale udfordringer.

Fremfor at store udfordringer som klimaforandringer er noget skræmmende, skal børnene se på, hvordan man sammen kan gå til udfordringer og forandringer, gøre og skabe noget konkret, der skaber værdi - både for dem selv, lokalmiljøet og verden. – Cecilie Tang-Brock, Programleder for Playful Skills.

Filosofiske dialoger

I Our World Academy havde børnene dialoger om de udvalgte verdensmål: Kvalitetsuddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion/ industri, innovation og infrastruktur, Mindre ulighed, Bæredygtig energi, Fred og Retfærdighed og stærke institutioner.

Til den første workshop havde børnene en dialog under temaet kvalitetsuddannelse, som er det fjerde verdensmål. Børnenes dialog handlede om det at være vidende og vis, og om hvad et instinkt og læring er. Imens børnene snakkede om opnåelsen af viden og hvornår man er vis, udarbejdede de en model over deres bud på, hvordan man opnår viden og visdom.

Når du gør noget ofte nok bliver det til et instinkt.

Du er vidende, når du bliver mere og mere bekendt med noget, og når du gør en ting og forstår det.

 

4 råd til filosofiske dialoger

  1. Vælge åbne temaer
  2. Spørge interesseret
  3. Have øje på at alle får plads
  4. Gå bagved og ved siden af børnene, når det gælder om at bestemme dialogens retning

Skab et rum hvor børn oplever, at de kan være engagerede og til stede, som dem, det er et forløb, hvor børn kan forstå sig selv og udfolde deres potentiale som de skabende verdensborgere, de allerede er, og hvor de styrker deres forudsætninger for at bidrage som skabende verdensborgere fremover. 

Leg

Børnene er med til at vælge og udvikle nye lege. En leg som alle børnene elsker, er legen hvor de skal sammensætte to almindelige ord fx ost og sofa, som kan blive til ostesofa. Derefter skal de så forklare og beskrive betydningen af det sammensatte ord. De opfordres til at give flest mulige forklaringer på, hvad det sammensatte ord kunne betyde.

Overskudshandlinger

I forlængelse af Our World Academy laver børnene handlingsorienterede tiltag. Ridhima Rastogi 13 år organiserede et legetøjsbytte marked i februar 2020, hvor børn blev opfordret til at handle og dele deres legetøj.

I want the participants should walk away feeling that they have contributed positively to the society, skrev Ridhima Rastogi i invitationen.

Markedet var også en mulighed for børnene for at lære om at dele, genanvende, genbruge og reducere forbrug. Ridhima opfordrede til, at der også kunne doneres legetøj til børn i nød gennem organisationen Red Barnet, som havde lokale repræsentanter til stede på dagen.

Tømmerflåde og verdensmål

Som en opsamling på de refleksioner og dialoger, der fandt sted i Our World Academy, bliver der forfattet en bog i serien ‘Tænkepauser for børn’. Bogen er skabt af børnene i samarbejde med forfatteren Jim Højbjerg, som også har indtalt lydbogsversionen. Bogen hedder ‘Tømmerflåde og verdensmål’ og er allerede tilgængelig som lydbog i vores Toolbox.

Se også